Styrning

Sedan 2018 är NeoDynamics ett publikt bolag och noterat på Spotlight Stock Market.Bolagsordning

Extra Bolagsstämma 2019

Årsstämma 2019

Valberedning 
En informell nomineringskommitté bestående av de tre största aktieägarna samt bolagets ordförande har etablerats.

Revisor 
Margareta Kleberg, BDO.

Ersättningar
Ingen ersättningskommitté utsedd.