Pressreleaser

 • 2019-11-05

  För första gången i Storbritannien får en bredare publik möjlighet att prova på NeoNavia mikropulsbiopsisystem för bröstcancer

  NeoDynamics medverkar som huvudsponsor då den brittiska föreningen för bröstradiologi (BSBR, British Society of Breast Radiology) har sitt årsmöte den 3–5 november i Bristol. Läs mer här
 • 2019-10-31

  Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1 i NeoDynamics

  Den 5 november 2019, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med NeoDynamics AB (publ):s ("NeoDynamics") noteringsemission av units under hösten 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 29 november 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,20 SEK per aktie. Kursen för NeoDynamics aktie var per den 31 oktober 2019 ca 4,20 SEK per aktie, vilket är lägre än teckningskursen och därmed något som optionsinnehavare bör vara medvetna om när de överväger eventuell teckning  av aktier. Läs mer här
 • 2019-10-29

  NeoDynamics erhåller regulatoriskt godkännande för nytt biopsisystem för bröstcancer

  NeoDynamics fick idag bekräftelse från Intertek (Notified Body) att den förbättrade versionen av det nya systemet för bröstcancerbiopsi, NeoNavia, accepteras som en uppdatering av den redan EU-godkända studieversionen. Det uppgraderade pulsbiopsisystemet inkluderande tre olika nåltyper läggs till i produktlistan på företagets EC certifikat. Läs mer här
 • 2019-09-16

  Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) beslutade om riktad emission av konvertibler

  Extra bolagsstämma i Neodynamics ägde rum den 16 september. På stämman togs beslut enligt styrelsens förslag att genomföra emission av konvertibler. Samtliga beslut togs enhälligt. Läs mer här
 • 2019-09-16

  NeoDynamics rekryterar en landschef för Tyskland, Schweiz och Österrike

  Renate Reiss tillträder som Country Manager för NeoDynamics i de tysktalande länderna i EU, med start den 15 oktober. Renate har en bred internationell erfarenhet av produktlanseringar från ledande roller inom läkemedelsindustrin. Hon kommer att ansvara för lanseringen av NeoNavia, ett helt nytt system för vävnadsdiagnostik av bröstcancer. Läs mer här
 • 2019-08-28

  NeoDynamics har säkrat finansiering genom emission av konvertibler och kallar till extra bolagsstämma

  Styrelsen för NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) eller (”Bolaget”) har beslutat  att föreslå en emission av konvertibler om upp till 15 MSEK. Se bifogad kallelse. Läs mer här
 • 2019-08-28

  NeoDynamics AB (publ) Halvårsrapport 2019

  Allt närmare marknad - registrering i fokus Läs mer här
 • 2019-08-15

  Nytt datum för NeoDynamics halvårsrapport

  NeoDynamics AB (publ) styrelse har beslutat om nytt datum för publicering av halvårsrapport för 2019. Halvårsrapporten kommer att offentliggöras den 28 augusti 2019. Läs mer här
 • 2019-07-05

  NeoDynamics hemsida nu uppdaterad med mer svenskspråkig information samt möjlighet att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden

  Bolagets hemsida har nu varsamt omstrukturerats och kompletterats med mer svenskspråkig information såväl för investerare, kliniker som för patienter. Läs mer här
 • 2019-05-24

  Kommuniké från årsstämma i NeoDynamics AB (publ)

  Årsstämman i NeoDynamics AB (publ) ägde rum torsdagen den 23 maj 2019 på Scandic Foresta, Lidingö.  Läs mer här
 • 2019-05-22

  NeoDynamics AB (publ) blir delägare i nytt bolag kring hudbiopsier

  NeoDynamics AB (publ) startar tillsammans med hudläkare från Karolinska sjukhuset ett bolag som ska utveckla ett nytt innovativt biopsiinstrument för effektivare vävnadsprovtagning vid misstänkt hudcancer. Läs mer här
 • 2019-05-21

  NeoDynamics AB (publ) - Kvartalsrapport januari-mars 2019

  Första kvartalet utvecklades enligt plan. Startar  utveckling av biopsimarkör. Läs mer här