Finansiell kalender

Preliminära datum 2019

28 augusti - Delårsrapport januari - juni 2019

21 november - Delårsrapport januari - september 2019