Finansiell kalender

Datum 2020

5 februari: Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2019 

Datum 2019

28 augusti - Delårsrapport januari - juni 2019

21 november - Delårsrapport januari - september 2019