Styrning

Sedan 2018 är NeoDynamics ett publikt bolag och noterat på Spotlight Stock Market.

Bolagsordning
Bolagsordning

Bolagsstämma 
Årsstämma för verksamhetsåret 2018 hölls den 23 maj 2019. 

Valberedning 
En informell nomineringskommitté bestående av de tre största aktieägarna samt bolagets ordförande har etablerats.

Revisor 
Margareta Kleberg, BDO.

Ersättningar
Ingen ersättningskommitté utsedd.