Finansiell kalender

Preliminära datum23 maj 2019 - Årsstämma

21 augusti 2019 - Delårsrapport januari - juni 2019

21 november 2019 - Delårsrapport januari - september 2019