Finansiell kalender

Preliminära datum

28 februari 2019 - Bokslutskommuniké januari - december 2018

20 maj 2019 - Delårsrapport januari - mars 2019

26 november 2019 - Delårsrapport januari - september 2019