Finansiell kalender

Preliminära datum

21 februari 2019 - Bokslutskommuniké 2018

21 maj 2019 - Delårsrapport januari - mars 2019

23 maj 2019 - Årsstämma

21 augusti 2019 - Delårsrapport januari - juni 2019

21 november 2019 - Delårsrapport januari - september 2019