Bolagsstyrning

Årsstämma 2019-05-23

Kallelse

Fullmakt


Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsstämma

Kallelse till extrastämma den 14 augusti 2018

Valberedning

Ingen valberedning utsedd

Revisor

Margareta Kleberg, BDO

Ersättningar

Ersättningskommitté

Ingen ersättningskommitté utsedd

Teckningsoptioner

Uppgifter om teckningsoptioner återfinns i bolagets noteringsprospekt.