Aktieinformation

Ägare

Ägarförteckning i NeoDynamics AB (publ) den 14 september 2018

Aktien

Link to Spotlight

Utdelning

Enligt beslut på senaste årsstämman ges ingen utdelning

Insiderhandel

Bolagen på Spotlight Stock Market lyder sedan den 3 Juli 2016 under nya regler. Sedan dess ska insiders anmäla anmälningspliktiga transaktioner till Finansinspektionen, som även har övertagit ansvaret för att offentliggöra insiders transaktioner. 

Länk till insiderregistret: http://www.fi.se/Register/Insynsregistret/

Analyser

Följande analytiker följer bolaget:  -

Betald kontraktsanalys görs av följande firmor: -

IR-kontakt

jorgen.vrenning@neodynamics.se